Wsparcie techniczne i usługi

Udane wdrożenie to sukces klienta i dostawcy rozwiązania. Jednak każdy produkt informatyczny może wymagać również bieżącej obsługi technicznej. Po zakończeniu danego wdrożenia oferujemy klientom wykupienie usługi wsparcia technicznego. W ramach usługi konsultanci udzielają porad i pomagają w korzystaniu z wdrożonego systemu. Usługi wsparcia opierają się głównie na pomocy w standardowej obsłudze wdrożonych rozwiązań, ale także na rozwiązywaniu bardziej skomplikowanych  i nietypowych problemów.

W ramach usługi wsparcia technicznego wykonywane są także prace związane z konserwacją systemu (np. wykonywanie kopii zapasowych, optymalizacje baz danych, itp.) dla tych klientów, którzy nie mają rozbudowanych struktur informatycznych.  Dodatkowo oferujemy korekty błędnie wprowadzonych przez zleceniodawcę danych, szkolenia dla użytkowników systemu, naprawy systemu uszkodzonego w wyniku przypadków losowych, modyfikowanie dotychczasowych funkcjonalności systemu zgodnie z życzeniami klienta, wprowadzanie nowych funkcjonalności na jego życzenie.

Wykupując usługi wsparcia technicznego klient otrzymuje dostęp do wydzielonych kanałów komunikacji (telefon, email) oraz gwarancję czasu reakcji naszych pracowników na zgłoszone problemy. Na każdym etapie współpracy ze zleceniodawcą dokładamy wszelkich starań, aby czas reakcji na zgłoszony problem był jak najkrótszy. Dodatkowo, w celu bieżącej obsługi oraz możliwości monitorowania zaawansowania prac, generowane są dla każdego klienta miesięczne raporty.

Usługi wsparcia są świadczone na podstawie osobnej umowy, a ich cena jest uzależniona od zakresu wsparcia oraz wymaganych czasów reakcji i obsługi zgłoszenia.

Więcej informacji

 

Skontaktuj się z nami